„Dowiedz się kim jesteś i bądź sobą.” 
Z wykształcenia jestem psychologiem, psychoterapeutą i prawnikiem, ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS (dawna Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), 4-letnia Podyplomową Szkołę Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz jednolite studia magisterskie na kierunku prawo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiowałam również w ramach wyjazdu stypendialnego na Uniwersytecie w Saragossie (Hiszpania, wrzesień 2011 - marzec 2012).
Doświadczenie w zawodzie psychologa zdobywałam w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim (Oddział Psychiatryczny, Oddział Rehabilitacji Neuropsychologicznej), Areszcie Śledczym w Poznaniu, Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (projekty unijne), Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Środowiskowy Dom Samopomocy), Służbie Celno-Skarbowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej w ramach działania Komisji Centralnej ds. zapobiegania zjawiskom niepożądanym (mobbing, dyskryminacja, molestowanie).
Pracowałam, również jako wykładowca na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS - Wydział Zamiejscowy w Poznaniu.
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach/kursach/warsztatach, m.in.: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Psychoterapia tańcem i ruchem, Rola psychologa w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i wykluczonych społecznie, Metodyka przesłuchań małoletnich świadków, Techniki radzenia sobie ze stresem, Diagnoza neuropsychologiczna, Psychologia zeznań świadków i inne.
Swoją pracę poddaję superwizji
GABINET  PSYCHOLOGICZNY I PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Anita Sadurska