„Dowiedz się kim jesteś i bądź sobą.” 
Z wykształcenia jestem psychologiem i prawnikiem, ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia, specjalność: psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS (dawna Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie) oraz jednolite studia magisterskie na kierunku prawo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Psychologia od zawsze była moją pasją, jednak droga do niej była kręta. Pracę zawodową rozpoczęłam od zawodu prawnika, po to, by utwierdzić się w przekonaniu, że to, czym przede wszystkim chcę się w życiu zajmować, to praca z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka, głównie w obszarze psychologii klinicznej i psychoterapii.
Jestem psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji - w trakcie szkolenia w 4-letniej Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Warszawie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Przygotowuję się również do studiów doktoranckich w obszarze tematyki psychologicznych aspektów traumy i wzrostu potraumatycznego.
Doświadczenie w zawodzie psychologa rozpoczęłam od stażu (później pracy w ramach zastępstwa) w Szpitalu Psychiatrycznym w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie pracowałam jako psycholog w Areszcie Śledczym w Poznaniu.
Aktualnie wróciłam do stricte psychologii klinicznej i na co dzień świadczę usługi zdrowotne jako psycholog w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim.
Współpracuję też z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Barka, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne, profilaktykę, diagnostykę i warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży objętych opieką placówki.
Dodatkowo prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS - Wydział Zamiejscowy w Poznaniu.
Od wielu lat udzielam się także, jako wolontariusz. Początkowo w Akademii Przyszłości (2011r.), gdzie jako indywidualny tutor dla dziecka ze środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym, pomagałam 11-letniej dziewczynce zbudować poczucie własnej wartości. Następnie, w Szlachetnej Paczce, gdzie co roku staramy się dotrzeć do rodzin najbardziej potrzebujących i zapewnić im „cieplejsze” Święta. Aktualnie rozpoczęłam także współpracę z Fundacją „Pozytywka”.
Jestem psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji - w trakcie szkolenia w 4-letniej profesjonalnej szkole psychoterapii w Warszawie (podejście integracyjne).
Ukończyłam szkolenia specjalizacyjne:
- Metody diagnozy neuropsychologicznej
- Psychologia zeznań świadków.
Uczestniczyłam w warsztatach:
- Psychoterapia tańcem i ruchem,
- Rola psychologa w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i wykluczonych społecznie,
- Ciało, które na swojej drodze napotkało jogę i opowiedziało jej szczęśliwą historię,
- Książka w procesie biblioterapii - warsztat biblioterapeutyczny na podstawie tekstów literackich.
Brałam udział w konferencjach:
- Konferencja naukowo-szkoleniowa „Psychologia kliniczna w ginekologii i położnictwie - interdyscyplinarny model opieki” (Poznań, 2015)
-  Konferencja naukowa „Wartości i sens życia” - (dodatkowo wsparcie przy organizacji). (Poznań, 2015)
- „Cielesne korzenie psychiki. O pracy z ciałem w psychoterapii” (Wrocław, 2016)
- Konferencja dot. tematyki Psychologii pozytywnej, w tym udział w warsztatach: „Poznawczo-behawioralna praca nad poczuciem własnej wartości”, „Pozytywne interwencje w praktyce psychologicznej” (Poznań, 2016)
- Konferencja „Przebudzeni” dot. tematyki arteterapii oraz rehabilitacji psychologicznej we Wrocławiu (Wrocław, 2017).
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu psychologii i psychoterapii:
Swoją pracę poddaję superwizji.
GABINET  PSYCHOLOGICZNY I PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Anita Sadurska