"Czasami potrzeba odpowiedniego światła, by przeczytać to, co nie zapisane.”
Dysponuję testami psychologicznymi służącymi do diagnozy m.in. możliwości intelektualnych, inteligencji, inteligencji emocjonalnej, osobowości, temperamentu, samooceny, relacji rodzinnych i komunikacji w bliskich związkach, a także diagnozy neuropsychologicznej i depresji oraz radzenia sobie ze stresem, poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy i wypalenia zawodowego.
Lista dostępnych testów:
WAIS-R (PL) - Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (od 16 roku życia)
DMI-2 - Diagnoza Możliwości Intelektualnych - 2 (DMI-2M, DMI-2S) - dla dzieci w wieku 6-13 lat
Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 - MMPI®-2
NEO-PI-R - Inwentarz Osobowości NEO-PI-R
FCZ-KT - Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu
KPD Kwestionariusz do Pomiaru Depresji
KKM - Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej
KKMiP - Komunikacja w bliskich związkach
KPR-Roc - Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców
INTE - Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE
MSEI - Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI
CwP - Skala Człowiek w Pracy
NPSR - Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem
TRE - Test Rozumienia Emocji
LBQ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego
Krótki Test Stanu Psychicznego (KTSP)
Test Pamięci Wzrokowej Bentona
(BVRT)
Minimental - Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE)
CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego
GABINET  PSYCHOLOGICZNY I PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Anita Sadurska