"Jestem władcą swojego losu, jestem sterem swojej duszy.” 
                                                                                                                                        W. Hanley
Zajmuję się diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną, poradnictwem i pomocą psychologiczną, interwencją kryzysową oraz psychoterapią. Współpracuję z osobami dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą.
Konsultację psychologiczną
Diagnozę psychologiczną
Diagnozę neuropsychologiczną
Rehabilitację psychologiczną w tym rehabilitację neuropsychologiczną (niezbędną po udarach i urazach mózgu)
Psychoterapię
Pomoc psychologiczną i poradnictwo dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży
Interwencję kryzysową
Ewentualnie, w stanach silnego kryzysu - wizyty domowe
Kryzys życiowy
Trauma
Żałoba
Depresja
Zaburzenia nastroju
Zaburzenia osobowości
Zaburzenia emocjonalne
Zaburzenia lękowe
Zaburzenia zachowania
Umiejętności społeczne, relacje interpersonalne
Wzmacnianie samooceny
Wzmacnianie poczucia własnej wartości
Poprawa jakości życia
Wypalenie zawodowe i potencjał pracowniczy
Zakres:
Oferuję:
GABINET  PSYCHOLOGICZNY I PSYCHOTERAPEUTYCZNY
Anita Sadurska